Jahou Gaye. Født d. 06-10.2017. Jahou skal efter planen starte i ECD - Early Child Development - til skoleåret 2023/2024. JAHOU HAR DOWNS SYNDROM.