Velkommen til NGAYEN SCHOOL FUND

Vores mission er, at give gambianske børn af fattige forældre adgang til skolegang ved at hjælpe dem til at modtage de ressourcer de skal bruge, for at kunne få en god uddannelse.

Uddannelse er et vital element i dette meget fattige område af Gambia, Vestafrika. Hvis vi kan hjælpe børnene til at blive bedre uddannet, kan de hver især udvikle sig til, at kunne være med til at gøre en positiv forskel i forhold til Gambia som helhed ved at bruge de værdier og den lærdom de har fået med sig i deres skoletid.

Ngayen School Fund blev startet, for at give disse børn en chance for en god uddannelse og at hjælpe dem til, at hjælpe ikke bare dem selv, men ligeledes deres familier og deres land i fremtiden.

Vil du være sponsor for et barn i Gambia?

Ngayen School Fund startede i 2009 samarbejdet med de to skoler i landsbyen Ngayen Sanjal som er beliggende i den nordlige provins af det vest-afrikanske land Gambia. Her støtter vi landsbyens to skoler -henholdsvis under- og overbygningen med forskellige projekter og ligeledes tilbyder vi sponsorater på børn som dermed kan gå i skole og få sig en uddannelse. 

Det koster 500 KR årligt at være sponsor for et barn fra ECD (Early Child Development) til og med 6. Klasse på Ngayen Sanjal Lower Basic School. Barnet rykker op i 7. Klasse på Ngayen Sanjal Upper Basic- og Senior Secondary School hvor det kan gå til og med 12. Klasse. De sidste tre år svare til gymnasium. De seks år fra 7. til og med 12. Klasse koster 800 KR årligt.

Elev-sponsoraterne betales som udgangspunkt pr. 1. april hvert år og for de enkelte sponsorbeløb modtager barnet to skoleuniformer, skoletaske, en pakke med 10 kladdehæfter, en pakke med 12 blyanter, to viskelædere, to blyantspidsere, to lange linealer. Elever på hele overbygningen modtager endvidere en pakke med 12 kuglepenne, og elever i 10. til og med 12. Klasse modtager desuden en lommeregner.

Derudover går en mindre del af hvert sponsorbeløb til fordel for et samlet projekt som kommer hele skolen eller landsbyen til gavn, ligesom vi også hjælper med til at sende elever og lærere fra de to skoler afsted på hver deres årlige ekskursion, hvor de dermed kan komme ud og opleve deres land og se noget af det de lære om i klasseværelserne.

Som sponsor modtager man som minimum et årligt billede af sit sponsorbarn, men man kan sagtens modtager flere og ligeledes videoer. Man modtager endvidere sponsorbarnets karakterblade op til tre gange årligt fra 1. Klasse. Det er desuden muligt at skrive til sit sponsorbarn, men man skal selv være den som skriver det første brev og man må ligeledes være indstillet på at barnet kan have svært ved at formulere et brev alt efter hvor lille det er og desuden at der ikke er den store tradition for brevskrivning i Gambia.

En video fra seneste sponsorbesøg d. 30. januar, 2020